PERSONLIGHETS- OG ATFERDSFORSTYRRELSER: Å FORSTÅ OG HÅNDTERE KOMPLEKSE PSYKISKE LIDELSER

Personlighets atferdsforstyrrelser

Personlighets- og adferdsforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser som påvirker hvordan en person tenker, føler og oppfører seg. Disse forstyrrelsene kan variere i alvorlighetsgrad og kan ofte påvirke evnen til å fungere i hverdagen og evnen til å opprettholde sunne relasjoner.

Personlighetsforstyrrelser er preget av vedvarende, uforutsigbare og ofte upassende atferdsmønstre som kan gjøre det vanskelig for en person å forholde seg til andre og fungere normalt i samfunnet. Noen vanlige personlighetsforstyrrelser inkluderer.

Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse / Borderline (BPD)

Dette er en lidelse preget av intens følelsesmessig ustabilitet, usikkerhet og frykt for å bli forlatt. Personer med BPD kan oppleve sterke humørsvingninger, impulsivitet og uforutsigbar atferd.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD)

Personer med NPD har en oppblåst ego og selvfølelse, og krever konstant beundring og bekreftelse fra andre. De kan også mangle empati og ha en tendens til å utnytte andre for å hjelpe seg selv.

Antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD)

Dette er en lidelse preget av en vedvarende mangel på respekt for andres rettigheter og manglende evne til å føle skyld eller anger. Personer med ASPD kan oppleve problemer med loven, og har ofte et mønster av utnyttelse og manipulasjon.

Adferdsforstyrrelser, derimot, er preget av vedvarende og repeterende atferd som går i mot samfunnets normer og forventninger. Disse kan inkludere aggresjon, ulydighet, raserianfall, og lyving. Adferdsforstyrrelser er vanligvis diagnostisert hos barn og ungdom og kan føre til alvorlige problemer på skolen, i hjemmet og når det kommer til samvær i samfunnet.

Behandling av personlighets- og adferdsforstyrrelser kan innebære en kombinasjon av terapi, medisiner og støtte fra familie og venner. Kognitiv atferdsterapi (CBT) og dialektisk atferdsterapi (DBT), ser to velkjente og effektive behandlingsmetoder for disse lidelsene. Begge terapiformene fokuserer på å hjelpe en person til å forstå og endre destruktive tankemønstre og atferd.

Leave A Reply