SPISEFORSTYRRELSER: FORSTÅELSE AV SPISEFORSTYRRELSER OG BEHANDLING

Spiseforstyrrelser

Typer spiseforstyrrelser

Anoreksi

Kjennetegnes av ekstremt vekttap, intens frykt for å gå opp i vekt og et forvrengt kroppsbilde. Personer med anoreksi har ofte en ustoppelig jakt på å bli tynnere og kan delta i overdreven slanking, trening eller andre atferd for å forhindre vektøkning.

Bulimi

Innebærer sykluser med overspising etterfulgt av forskjellige atferder for å kompensere med overspisingen. Vanlige atferdene kan være å kaste opp maten, overdreven trening eller misbruk av avføringsmidler. Personer med bulimi har ofte en sterk frykt for vektøkning og kan føle mangel på kontroll under overspisingsepisoder.

Overspising

Kjennetegnes av tilbakevendende episoder med å konsumere store mengder mat på kort tid, ofte ledsaget av følelser av skyld og skam. I motsetning til bulimi, engasjerer ikke personer med overspisingslidelse seg i kompenserende atferd for å motvirke overspising.

Årsaker til spiseforstyrrelser

Den spesifikke årsaken til spiseforstyrrelser er ikke fullstendig kjent, men en kombinasjon av genetiske, biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer bidrar sannsynligvis til utviklingen. Disse faktorene kan inkludere:

 • Familiær historie med spiseforstyrrelser eller andre psykiske helseproblemer
 • Visse personlighetstrekk, som perfeksjonisme og lav selvfølelse
 • Samfunnsmessig press og kulturelle normer som fremmer tynnhet
 • Traumatiske opplevelser eller betydelige livsendringer

Symptomer og varseltegn

Symptomer på spiseforstyrrelser kan variere avhengig av den spesifikke lidelsen, men noen vanlige tegn inkluderer:

 • Ekstreme vektendringer
 • Opptatthet av vekt, mat og kroppsbilde
 • Forvrengt kroppsbilde og generell misnøye med utseendet
 • Sosial tilbaketrekning og isolering
 • Irritabilitet og humørsvingninger
 • Tretthet og svakhet
 • Forstyrret menstruasjonssyklus, hos kvinner

Alternativer for behandling

Hvilken behandling av spiseforstyrrelser varierer fra enkeltperson. En helhetlig tilnærming som adresserer de fysiske, psykologiske og emosjonelle aspektene ved tilstanden, men spesifikke alternativer kan inkludere:

 • Medisinsk behandling og overvåking for å håndtere fysiske helseproblemer.
 • Psykoterapi, som kognitiv atferdsterapi eller familieterapi, for å adressere de underliggende tankene og atferdene som bidrar til lidelsen.
 • Ernæringsrådgivning for å hjelpe til med å etablere sunne spisevaner.
 • Medisiner, som antidepressiva, for å hjelpe med å håndtere humør- og angstsymptomer.

Støtte til bedring

Hvis noen du kjenner sliter med en spiseforstyrrelse, er det viktig å nærme seg situasjonen med empati og forståelse. Her er noen måter du kan hjelpe:

 • Lær deg om spiseforstyrrelser for å bedre forstå deres opplevelser.
 • Oppmuntre dem til å søke profesjonell hjelp og tilby å følge dem til avtaler.
 • Unngå å kommentere vekten eller utseendet deres, og fokuser på deres følelser og generelle velvære.
 • Vær tålmodig og støttende gjennom hele bedringsprosessen, og forstå at det kan være en lang og utfordrende reise.

DEPRESJON OG humørlidelser: EN OVERSIKT OVER ÅRSAKER, SYMPTOMER OG BEHANDLING

DEPRESJON OG humørlidelser

Depresjon og humørlidelser er vanlige psykiske helseproblemer som påvirker millioner av mennesker over hele verden. De kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten til en, og det kan påvirke både det personlige og profesjonelle livet til de som er rammet av det.

Årsaker til depresjon og humørlidelser

Depresjon og humørlidelser har komplekse årsaker som ofte involverer en kombinasjon av genetiske, biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer. Noen av de vanligste årsakene inkluderer:

 • Genetisk predisposisjon: Personer med en familiehistorie med depresjon eller humørlidelser kan ha en økt risiko for å utvikle disse lidelsene selv.
 • Kjemiske ubalanser i hjernen: Endringer i nivåene av nevrotransmittere som serotonin, dopamin og noradrenalin kan bidra til depresjon og humørlidelser.
 • Hormonelle endringer: Hormonelle ubalanser, som de som oppstår under graviditet, overgangsalder eller som følge av medisinske tilstander, kan forårsake eller forverre depresjon og humørlidelser.
 • Stress og traumer: Langvarig stress eller traumatiske opplevelser kan utløse depresjon og humørlidelser hos noen mennesker.

Symptomer på depresjon og humørlidelser

Symptomene på depresjon og humørlidelser kan variere fra person til person, men noen av de vanligste inkluderer:

 • Følelse av tristhet, håpløshet eller tomhet
 • Irritabilitet og humørsvingninger
 • Tap av interesse eller glede i tidligere gledelige aktiviteter
 • Søvnforstyrrelser, som søvnløshet eller oversove
 • Endringer i appetitt og vekt
 • Tretthet og mangel på energi
 • Konsentrasjonsvansker og beslutningsproblemer
 • Fysiske symptomer som hodepine, muskelsmerter og fordøyelsesproblemer
 • Tanker om selvmord eller selvmordsforsøk

Behandling av depresjon og humørlidelser

Det finnes flere behandlingsalternativer for depresjon og humørlidelser, og det kan være nødvendig å prøve forskjellige tilnærminger for å finne den mest effektive løsningen for hver enkelt person. Noen av de mest vanlige behandlingsalternativene inkluderer:

 • Medisinell behandling: Antidepressiva og humørstabiliserende medisiner kan bidra til å regulere hjernekjemien og lindre symptomer på depresjon og humørlidelser. Det kan ta tid å finne den rette medisinen og doseringen, og bivirkninger kan også forekomme med denne type behandling.
 • Psykoterapi: Forskjellige typer psykoterapi, som kognitiv atferdsterapi (CBT), interpersonlig terapi og psykodynamisk terapi, kan hjelpe mennesker med å forstå og endre tankemønstre og atferd som bidrar til depresjon og andre humørlidelser.
 • Livsstilsendringer: Å endre vaner og rutiner i hverdagen kan ha en positiv effekt på psykisk helse. Dette kan inkludere å spise et balansert kosthold, trene regelmessig, opprettholde en sunn søvnrytme, redusere stress og engasjere seg i avspenningsteknikker som meditasjon og pusteøvelser.
 • Sosial støtte: Å ha et støttende nettverk av venner, familie og helsepersonell kan hjelpe mennesker med depresjon og humørlidelser, og at de føler seg mindre isolerte og mer forstått. Støttegrupper kan også være nyttig for å lære om andres erfaringer og strategier for å håndtere lidelsene.
 • Elektrokonvulsiv terapi / Elektrosjokkbehandling (ECT): For alvorlig depresjon som ikke har respondert på andre behandlinger, kan ECT være et effektivt alternativ. ECT innebærer bruk av elektriske impulser for å indusere kortvarige anfall i hjernen, noe som kan bidra til å forbedre humør.

PERSONLIGHETS- OG ATFERDSFORSTYRRELSER: Å FORSTÅ OG HÅNDTERE KOMPLEKSE PSYKISKE LIDELSER

Personlighets atferdsforstyrrelser

Personlighets- og adferdsforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser som påvirker hvordan en person tenker, føler og oppfører seg. Disse forstyrrelsene kan variere i alvorlighetsgrad og kan ofte påvirke evnen til å fungere i hverdagen og evnen til å opprettholde sunne relasjoner.

Personlighetsforstyrrelser er preget av vedvarende, uforutsigbare og ofte upassende atferdsmønstre som kan gjøre det vanskelig for en person å forholde seg til andre og fungere normalt i samfunnet. Noen vanlige personlighetsforstyrrelser inkluderer.

Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse / Borderline (BPD)

Dette er en lidelse preget av intens følelsesmessig ustabilitet, usikkerhet og frykt for å bli forlatt. Personer med BPD kan oppleve sterke humørsvingninger, impulsivitet og uforutsigbar atferd.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD)

Personer med NPD har en oppblåst ego og selvfølelse, og krever konstant beundring og bekreftelse fra andre. De kan også mangle empati og ha en tendens til å utnytte andre for å hjelpe seg selv.

Antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD)

Dette er en lidelse preget av en vedvarende mangel på respekt for andres rettigheter og manglende evne til å føle skyld eller anger. Personer med ASPD kan oppleve problemer med loven, og har ofte et mønster av utnyttelse og manipulasjon.

Adferdsforstyrrelser, derimot, er preget av vedvarende og repeterende atferd som går i mot samfunnets normer og forventninger. Disse kan inkludere aggresjon, ulydighet, raserianfall, og lyving. Adferdsforstyrrelser er vanligvis diagnostisert hos barn og ungdom og kan føre til alvorlige problemer på skolen, i hjemmet og når det kommer til samvær i samfunnet.

Behandling av personlighets- og adferdsforstyrrelser kan innebære en kombinasjon av terapi, medisiner og støtte fra familie og venner. Kognitiv atferdsterapi (CBT) og dialektisk atferdsterapi (DBT), ser to velkjente og effektive behandlingsmetoder for disse lidelsene. Begge terapiformene fokuserer på å hjelpe en person til å forstå og endre destruktive tankemønstre og atferd.