Det er en effektiv psykoterapimetode når ved hjelp av spesialisten løser klienten sine problemer i en gruppe (på minst 5-6 personer) ved å benytte deres erfaringer. Regler for gruppepsykoterapi sikrer maksimalt trygt miljø for å snakke om sensitive erfaringer. Medlemmer i gruppen har mulighet til å se seg selv og sitt problem med andres øyne, lære ut av deres situasjoner, bli kvitt angst for kommunikasjon og depresjon.

Det er en psykoterapimetode når time foregår kun med klienten og psykoterapeuten til stede. Spesialisten og klienten blir kjent med klientens smertefulle opplevelser, oppførselsmotiver og analyserer dem sammen. Individuell psykoterapi anvendes når klienten føler seg veldig utrygg og foretrekker å omgås alene med psykoterapeuten, ikke i gruppen.

Det er behandling av psykiske lidelser (dysfunksjoner) med medikamenter. Metoden anvendes når psykoterapi og psykoanalyse ikke gir ønsket effekt.

Det er vurdering av personens kognitive egenskaper, personlighetstrekk, faglig egnethet ol. som omfatter administrering av psykologisk test, resultatanalyse, psykologkonsultasjon(er) for å samle grunnleggende informasjon og levere konklusjon samt skriving og levering av konklusjon av psykologisk vurdering. Psykologisk vurdering kan utføres til ulike formål, f.eks. klinisk vurdering, utdanningsrelatert vurdering, effektivitet av hjelp, rettsmedisinsk vurdering. Varighet av psykologisk vurdering fastsettes og begrunnes av konsulent som utfører psykologisk vurdering med hensyn til vurderingsformål.

Det er vurdering av personens kognitive egenskaper, personlighetstrekk, faglig egnethet ol. som omfatter administrering av psykologisk test, resultatanalyse, psykologkonsultasjon(er) for å samle grunnleggende informasjon og levere konklusjon samt skriving og levering av konklusjon av psykologisk vurdering. Psykologisk vurdering kan utføres til ulike formål, f.eks. klinisk vurdering, utdanningsrelatert vurdering, effektivitet av hjelp, rettsmedisinsk vurdering. Varighet av psykologisk vurdering fastsettes og begrunnes av konsulent som utfører psykologisk vurdering med hensyn til vurderingsformål.